Спиналната мобилизација е пасивно движење на ‘рбетот изведена од физиотерапевт за да го зголеми опсегот на движење и флексибилноста на рбетот. Функционалната магнетна стимулација може да се примени дирекно на ‘рбетот со повторливи контракции на мускулите. Оваа повторувачка контракција води кон реставрација на флексибилност и мобилност на ‘рбетот.