Тениски лакт

Тенискиот лакт е чест термин за латералниот епикондилитис. Не морате да играте тенис за да ја развиете оваа состојба, всушност се случува често со повторувачки движења извршени во лоши постурални позиции, како на пример пишување на преголема маса, предолго пишување на тастатура и сл.

Типично со тениски лакт, болката ќе биде присутна околу коскениот дел на надворешноста на лактот. Ова може да предизвика болка со зафаќање предмети, подигнување на предмети, извртување на подлактицата и многу повеќе.

Голферски лакт

Голферски лакт е општ термин за медијален епикондилитис. Ова е слично на тенискиот лакт (латерален епикондилитис), освен што е на внатрешната коскена површина на лактот. Причините за ова се слични на оние на тенискиот лакт, каде што има прекумерно неправилно движење. Овие мускулни тетиви се прицврстуваат на коскениот дел од лактот и лесно може да дојде до иритација.