Смрзнатото рамо е болна состојба на зглобот на рамото. Во медицинската терминологија се нарекува “атхезивен капсулитис”. Како точно започнува замрзнатото рамо, сè уште е малку мистерија, но обично се случува по траума или повторлива повреда на рамото. Жените во периодот пред и по менопаузалниот период имаат поголема веројатност да доживеат смрзнато рамо.

Со смрзнато рамо, густата капсула на ткивото што го опкружува рамениот зглоб започнува да доживува хронично воспаление. Телото започнува циклус на воспаленија кои предизвикуваат ограничување во неговата флексибилност. Ова предизвикува многу болен спектар на движење во рамото кога се обидуваме да ја движиме раката.

На почетокот на смрзнатото рамо е многу болно и опсегот на движење станува ограничен. Ова може да трае околу 4-8 недели. Потоа, движењето е многу ограничено во рамото, но често не е толку болно. Во зависност од тежината на состојбата, понекогаш може да потрае и до една година за да се реши и да се подобри опсегот на движење