Shockwave терапија е уникатна, неинвазивна техника во физикалната терапија која претставува решение за болката поврзана сo мускулно-скелетниот систем и за решавање на многу хронични и акутни процеси во телото. Ние ја користиме кај проблеми како што се тениски лакт, болки во колкот, калцификација на тетивите во рамениот зглоб, воспаление и болка во Ахиловата тетива, и така натаму. Во принцип третманот се покажа како исклучително ефективен во споредба со стандардните методи на физикална терапија кои се тешки и долготрајни .

Што се случува за време на Shockwave терапија?

За време на терапијата, висок интензитет на акустичен бран продира до ткивата и носи висока енергија на болните точки и на фиброзните или мускулоскелтните ткива со субакутни, субхронични и хронички заболувања. Оваа енергија предизвикува оздравување, регенеративни и репаративни процеси на тетивите и меките ткива.

Ова предизвикува голем број на корисни ефекти како што се неоваскуларен раст, намалување на воспалението, стимулирање на колаген, елиминација на калцифицираните формации.

Придобивките од Shockwave терапијата:

 • Аналгетски ефект – елиминација на болка ;
 • Ја подобрува ре-апсорбцијата на депозитите од калциум фосфат и доведува до нивна елиминација ;
 • Уникатно, не-инвазивно решение за болка поврзана со мускулно-скелетниот систем ;
 • Shockwave терапијата има извонредна инвестиција вложено/добиено ;
 • Намалување на мускулна тензија и инхибиција на спазам ;
 • Зголемување на производството на колаген ;
 • Подобрување на метаболизмот и микроциркулацијата ;
 • Лигаментарна неоваскуларизација ;
 • Стимулација на остеобластната активност со зголемување на остеогенезата
 • Без анестезија, без лекови, без несакани ефекти ;
 • Клиничките студии докажуваат дека степенот на успехот на терапијата е над 75% .

Главни области на примена: ортопедија, физикална терапија, спортската медицина

Кога и каде се применува терапија со Shockwave апаратот?

Физикална терапија

Примената во физикална терапија е главно поврзана со третман на хронични заболувања на мускулите и тетивите, цервикална болка, болки во грбот и половината и третман на тригер точки. Во споредба со традиционалната рачна терапија, SWT е крајно ефикасна. Го намалува бројот на спа и физикални третмани и доведува до подобри резултати на многу долг период. Типични индикации се:

 • болно рамо (бурзитис, тендинитис) ;
 • епикондилитис (тениско и голфско лакто);
 • болка во долниот дел на грбот ( лумбаго );
 • болка во Ахиловата тетива;
 • plantar fascitis
 • пателарен тендинитис;
 • миалгии;
 • лечење на тригер (болни) точки;
 • лечење на ишијас;

Ортопедија

Примена на ударните бранови (Shockwave) во ортопедијата се фокусира на третманот на декалцификација, болни егзостози, разни тендинитиси и забавено заздравување на скршеници. SWT е алтернатива во многу случаи кога операцијата е веќе неизбежна. Најчести дијагнози се:

 • смрзнато рамо;
 • калцификати на рамо;
 • calcar calcanei (шилци во пета);
 • артроза – среден стадиум;

Спортска медицина

Shockwave терапија многу често се користи во спортската медицина, поради своите оздравувачки и регенеративните ефекти врз меките ткива. Така да времето предвидено за рехабилитација значително се намалува. Типични индикации се:

 • руптура на мускул;
 • акутен мускулен спазам;
 • воспаленија и болки на тетиви и мускули

Научна поддршка