Менискусот е ‘рскавица во вид на полумесечина, што обезбедува амортизација и стабилност на колената. Поврзан е на надворешните рабови со лигаменти околу коленото. Внатрешниот дел на коленото (медијалниот менискус) носи поголема тежина и често e подложен на повреди отколку надворешниот дел (латералниот менискус).

Менискусот треба да биде мазен за да се обезбеди добра заштита на коленото при свиткување. При повреди, слаба усогласеност или слаба мускулатура, менискусот може да стане елстичен па дури и можат да настанат дегенеративни промени. Надворешните рабови на менискусот се повеќе васкуларизирани од внатрешните делови. Ова значи, во зависност од подрачјето каде се наоѓала повредата т.е оштетувањето, процесот на заздравување може да биде бавен.

Многу пати, повредата на менискусот е лесна до умерена и може да се рехабилитира со физикална терапија. Сепак, понекогаш може да биде потребна хируршка интервенција за чистење на искинатите области на менискусот. Физикалната терапија е многу важна при целосно закрепнување по оваа хируршка процедура.