Проблемите со дишењето се резултат на наследни или стекнати респираторни заболувања. Пациентите обично се жалат од непријатност за време на дишењето, мускулна дискоординација и недоволност што може да се дијагностицира со спирометрија. Во таква состојба, се подобрува мускулната активација и координација на шемата за дишење. Стимулација на респираторните мускули со Функционалната магнетна стимулација ја подобрува силата на мускулите и му овозможува на пациентот полесно дишење.