Пириформис е мускул кој се наоѓа длабоко под глутеалниот мускул и помага при вртење на колкот. Ишијалгичниот нерв обично поминува под пириформисот, што често може да дава лажни знаци на ишијас. Со прекумерно седење, губиток на подвижноста во колковите или траума, пириформисот може да притисне надолу кон ишијалгичниот нерв. Типично, благи симптоми предизвикуваат длабока болка во задникот и често болка се распространува и до надворешната страна на бедрото. Во потешки случаи, пецкање, вкочанетост или појака болка , пириформис синдромот предизвикува болка и во бутот.