Спастичноста е дефинирана како абнормално заболување на мускулниот тонус, кој обично се јавува во централниот дел на моторното оштетување на мозокот или повреда на ’рбетниот мозок. Зголемениот тонус на мускулите е придружен со мускулна слабост, што оневозможува пациентот слободно да се движи. Со релаксирање на спастичните мускули и стимулирање на ослабените мускули со функционалната магнетна стимулација се постигнува мускулна рамнотежа и намалување на спазамот во погодената мускулна група.