Мускулна атрофија, губење на мускулната маса, се јавува кај неактивни пациенти или кај неврогенитални заболувања. Цел на терапијата е да се одржува мускулниот капацитет и силата. Функционалната магнетна стимулација се користи за да се спречи атрофија и одржување на мускулната сила од почетокот на процесот на рехабилитација.