Марија Трајчевска дипломиран физиотерапевт на универзитетот “св. Кирил и Методиј”, Факултет за Медицински науки во Скопје, отсек физиотерапевт.

Во Валео започнува со работа во јуни 2017. Со извршувањето на работата во оваа ординација и стекнатото искуство, задоволна е со контактот кој го има со пациентите и остварените резултати. Од досегашното стекнато искуство може да се каже дека најмногу се пронаоѓа во кинезитерапија особено во вежбите кај деца со телесни деформитети. Поседува сертификати за  “Средства и методи во современата физиотерапија” и  “Рехабилитација кај спортски повреди” како и еден меѓународно признат сертификат од Tui Na Centar за деца со аутизам.