Остеоартритисот на колкот често е болна состојба бидејќи колкот мора да го движиме за да се движиме, седнуваме, пешачиме, клекнуваме и слично. Колковите трпат голема тежина во текот на годините што може да доведе до дегенерација на ‘рскавицата која го поврзува зглобот. Како што ‘рскавицата слабее со текот на времето, зглобот станува поцврст, а мускулите во глутеалната регија генерално ослабуваат со тек на времето.

Повеќето случаи на остеоартритис на колковите можат да имаат голема корист од физикална терапија. Во напредни фази може да биде потребна целосна или делумна замена на колкот за да се поправи оштетениот зглоб. Физикалната терапија е многу важна во закрепнувањето после оперативно решавање на проблемините настанати во колкот.