Синдромот на карпал тунел е состојба на зглобот предизвикан со компресија и оток на средниот нерв. Компресија на нервот може да резултира со губење на цврстината и функционалниот дефицит, кој обично е придружен со болка и пецкање. Пациенти кои страдаат од синдром на карпален тунел синдром третиран со функционална магнетна стимулација ќе ја намали болката и ќе ја врати мускулната сила.