Ишијалгичниот синдром претставува колективен третман за различни симптоми како што се: болка во долниот дел на грбот, радикуларна болка, позитивен Ласег тест, парестезија во специфични дерматоми, намалено чувство при допир, а понекогаш дури и пареза и хипотрофија на мускул. Дегенеративни или трауматски причини се најчести при генерирање на ишијалгичниот синдром. Причини може да бидат: екструзија, остеохондроза и остеофитоза, антеролистеза и ретролистеза, спондилоза, остеопороза и малформации на лумбосакралните пршлени, фрактури, неопластични инфилтрации, компресивни тумор инфекции. Механични или мускуло-скелетни проблеми се дефинирани како причина во речиси 90 % од случаите, додека 75% од нив немаат идентификувана специфична причина, но се смета дека се должат на мускулна опструкција или повреда на лигаментите.