За Нас

После посетата на ВАЛЕО сакаме нашите пациенти да живееат подобро. Затоа, ние ги вклучуваме традиционалните методи на физикална терапија со најновите, најсоврем...