Бурзитисот е воспаление на бурза а тендинитис е воспаление на тетива. Во рамото постои прилично голема бурза меѓу делтоидните мускули и зглобовите. Ова се нарекува под-делтоидна бурза. Оваа бурза често може да добие воспалени поради абнормални движења во ротаторната манжетна, лоша положба и слабост на мускулатурата околу рамениот појас. Ова предизвикува напрегање на ткивата и прекумерно триење на зглобната ’рскавица. Луѓето имаат тенденција да чувствуваат болка при движење на рамото.

Тетивите ги поврзуваат мускулите со коските. Во рамената регија често се воспалуваат тетивите на ротаторна манжетна (supraspinatus, infraspinatus, teres minor и subscapularis) и бицепсните тетиви. Болката може да се почувствува длабоко во рамото или во предниот дел на рамото. Болката обично се чувствува како остра, фасцинантна сензација со одредени движења.