Ако имате болки во вратот, рамото, раката, па се до прстите, изворот на вашата нелагодност може да биде вашиот врат или “цервикален ‘рбет”. Нервите кои ја прават сензацијата произлегуваат од тој дел на вратот и се движат надолу по двете раце. Овие нерви излегуваат од вратниот дел на ‘рбетот на двете страни, снабдувајќи ги левата и десната страна, соодветно. Често со лошо држење на телото, мускулна слабост или повреда, структурата на ‘рбетот може да се промени.

Симптомите често почнуваат како повремени трнења на одредени области на рамото или раката. Потоа може да се појави болка, па дури и вкочанетост. Повеќето симптоми можат брзо да се намалат. Сепак, времето потребно за намалување на болката зависи од тоа колку долго траат симптомите.