Болката во средината на грбот се однесува на болка во “торакалниот” ‘рбет. Ова е подрачјето од рамената до средината на задниот дел. Болката во оваа област може да биде од различни причини, но вообичаено се јавува од лоша положба на телото. Со оваа положба, вашите мускули на грбот се затегаат, предизвикувајќи слабост.

Болката честопати може да се чувствува како чувство на горење или понекогаш како бодежи од игла во средината на задниот дел кај лопатиките која што може се зголемува при длабоко дишење на гради. Понекогаш, болката дури може да се чувствува како да зрачи под рамото. Меѓутоа,кај повеќето случаи со болка во средината на грбот, тешко може да се утврди вистинската причина која што ја предизвикува болка затоа што најчесто се работи за комбинација од повеќе симтоми каде што е зафатена поголема регија.